Wydaje się, że inwestycje w infrastrukturę publiczną – służące większej społeczności, mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wpływające na przyspieszenie rozwoju i dynamizujące gospodarczo region – powinny być realizowane możliwie szybko i sprawnie w szczególnym trybie, przy istotnym wsparciu administracji. W polskich realiach rzecz ma się niestety zupełnie odwrotnie. Proces inwestycyjno-budowalny, w przypadku infrastruktury publicznej, w szczególności infrastruktury sieciowej, może trwać nieracjonalnie długo. Problemy w […]