6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni”, organizowana przez tamtejszy Wydział Administracji i Ekonomii. W wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli Fundacji RP. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej był  dla nas szansą na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Cel konferencji Celem, jaki postawili sobie organizatorzy było przeprowadzenie interdyscyplinarnej akademickiej dyskusji na temat […]