O nas

Jesteśmy grupą ludzi pragnących współtworzyć społeczeństwo obywatelskie na rzecz wszechstronnego rozwoju obywateli. Aktualne cele Fundacji koncentrują się wokół działalności informacyjnej nakierowanej na szerzenie wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, w szczególności ekonomicznej, społecznej, administracyjnej, edukacyjnej i lokalnej.