Misja

Wszechstronny, zrównoważony rozwój grup i jednostek na poziomie państwowym i lokalnym oparty o wartości pro-obywatelskie i prospołeczne oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej.