Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej
7 kwietnia 2017
0

6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni”, organizowana przez tamtejszy Wydział Administracji i Ekonomii. W wydarzeniu nie zabrakło przedstawicieli Fundacji RP. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej był  dla nas szansą na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Cel konferencji

Celem, jaki postawili sobie organizatorzy było przeprowadzenie interdyscyplinarnej akademickiej dyskusji na temat różnorodnych aspektów bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w cyberprzestrzeni. Bez wątpienia udało się ten cel zrealizować, a dyskusja pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz praktykami przyniósł bardzo interesujące konkluzje. Będzie można się z nimi zapoznać w publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się jeszcze w tym roku.

Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej – rola Fundacji

Bardzo duże zainteresowanie wywołała tematyka wystąpienia mec. Tomasza Turskiego, który reprezentował na konferencji Fundację RP i Kancelarię Ius est ars. W swoim referacie przedstawił problematykę sytuacji prawnej osób fizycznych dokonujących czynności prawnych z wykorzystaniem sieci Internet. Wystąpienie obfitowało w przykłady konkretnych spraw i problemów, co umożliwiło skonfrontowanie teorii akademickiej z praktyką. Referat również będzie dostępny w publikacji pokonferencyjnej.

Inni uczestnicy konerencji

Zgodnie z relacją na blogu jednego z organizatorów: W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, eksperci, doktoranci i studenci, którzy w swojej pracy zawodowej i badawczej zajmują się tematyką bezpieczeństwa informacji. Nie zabrakło przedstawicieli ważnych ośrodków naukowych, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Oprócz przedstawicieli Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, lubelskie uczelnie reprezentowali przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Swoich reprezentantów miały także organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja im. K. Skubiszewskiego oraz Fundacja RP.

Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni